ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนเงิน

ในส่วนของนิยาย(อีบุค)ต้องซื้อเป็นตอน และถ้าเงินเหลือ นักอ่านสามารถเก็บเงินไว้ในระบบ เพื่อซื้อนิยายเรื่องอื่นๆ ได้อีก ก็เหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร ถ้าไม่ได้กดซื้อนิยายเงินสะสมในบัญชีของลูกค้าก็ยังคงเท่าเดิม และสามารถขอคืนเงินได้ทุกเมื่อ แค่เพียงกดตรงขอรับเงินคืน ทางเวปก็จะจัดการโอนเงินกลับให้ภายใน 15 วัน

ในส่วนของสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อีบุค เงื่อนไขในการจัดส่งและการเคลมคือ

ลูกค้าสั่งซื้อและมีการโอนเงินเข้ามา และทางVender จัดส่งสินค้า โดยมีการอีเมลล์แจ้งหมายเลขแทรคให้ลูกค้า เพื่อการตรวจสอบว่า การจัดส่งสินค้าอยู่ในขั้นตอนใด

หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด หรือภายในไม่เกิน 15 วัน ทางเวปจะไม่โอนเงินให้Vender แต่จะโอนเงินคืนให้ลูกค้า

ในกรณีสินค้าที่ได้รับเสียหายและต้องการเคลม ขั้นตอนคือ ให้ลูกค้าถ่ายภาพหรือวีดีโอสินค้าที่เสียหาย ส่งมาที่ admin@foonan.com

ซึ่งทางเวปจะตรวจสอบ และทำการโอนเงินคืนให้ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน