ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

Rush to the Dead Summer

Buy Now x 50.00 บาท / เรื่อง
สนับสนุนทั้งเรื่อง

ผู้แต่ง / แปล : Black Hawk

หมวด : นิยายรักโรแมนติก / สดใส

บทนำ

This is a youthful story which spans the period of ten years and focuses on friendship, alienation, and one ultimate betrayal that breaks the group of close friends, each going their own way and entering society. Despite growing up poor, Li Xia works hard and wins a scholarship into a grand secondary school where she meets the legendary Fu Xiaosi and Lu Zhiang. Love booms in more ways than one, and the group of youth quickly became good friends. After graduation, everyone goes their separate ways. Xiao Si becomes a well-known artist, Li Xia becomes Xiao Si's assistant and other half, Qi Qi won a singing competition and becomes a famous idol, Yu Jian heads overseas to realize her dreams of becoming a singer. Everyone is still fighting for their dreams. However, with the onslaught of adversities: the death of Xiao Si's mother, Li Xia's departure, imprisonment of Zhi Ang, Qi Qi's betrayal and Yu Jian's loss; the warm and bright summer starts to fade away. Everyone is changing and they become doubtful about the origin of their friendship. A span of ten years make them realize that other than memories, nothing can be eternal, but they learnt to love and grow.

ชื่อตอน ยอดอ่าน
บทที่ 1 : ตอนที่ 1
165