ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

ที่ตัดขั้วสตอเบอรี่ Strawberry Huller-White

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : นิยายรักโรแมนติก / สดใส

บทนำ