ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

กรรไกรรูปแบบโค้งสำหรับปอกเปลือกกุ้ง

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : อีโรติก / วรรณกรรมผู้ใหญ่

บทนำ