ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

ขาตั้ง จอคอม แบบตั้งโต้ะ 6 จอ แสตนด์พรีเมี่ยม ห้องแลบ โรงพยาบาล พร้อมล้อเคลื่อนที่

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : แฟนตาซี

บทนำ