ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

หม้อสุกี้ชาบูสแตนเลส แบ่ง 3 ช่องตรงกลางแบบกลม

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : นิยายวาย/ยูริ/รักเพศเดียวกัน

บทนำ