ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

ขาตั้ง จอ แบบ Full Function แสตนด์พรีเมี่ยม ห้องแลบ โรงพยาบาล

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : นิยายรักโรแมนติก / สดใส

บทนำ