ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

ขาตั้ง จอคอม & iPad แบบตั้งโต้ะ แสตนด์พรีเมี่ยม ห้องแลบ โรงพยาบาล แบบมีที่วาง

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : นิยายรักโรแมนติก / สดใส

บทนำ