ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

มีดฝนเปลือกผลไม้ สำหรับตกแต่งทำขนม

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : นิยายโรมานซ์ / ซึ้งกินใจ

บทนำ