ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

อุปกรณ์ป้องกันนิ้ว กันมีดบาด รูปทรงสุดน่ารักวัสดุพลาสติกคุณภาพ

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : นิยายรักโรแมนติก / สดใส

บทที่ 2 : จากปมในวัยรุ่น (Flashback)

dgsadsa d as dasd sadsadsadsadcghasdasd

dsa

d

as

dsa

d

as

dsa

d

sa

das

d

sad

as

dsa

d

as