ฟูนัน ทุกอักขระความมันและความบันเทิง

สแตนด์ชาร์จ โทรศัพท์ & SmartWatch สำหรับ iPhone และ Android สีขาว

ผู้แต่ง / แปล : Mort Weisinger, George Papp / ธนูเขียว

หมวด : นิยายรักโรแมนติก / สดใส

บทนำ